Ödenek Alanların Gönüllü Çalışma Mecburiyeti Yok

Utrecht’li  Wethouder (Kanun Koruyucu ) yaptığı açıklamada, ödenek alanların mecburi iş veya gönüllü olarak çalışmalarının mecburiyet olmadığını açıkladı.

Yeni kanunla ilgili,  Ons Utrecht “Bizim Utrecht ” Partisininde görüşünü aldık : Ufuk Dogerle ” Önce, ödenek alanlara iyi bir meslek kursu verilmeli ” dedi.

HaberUtrecht – 2015 yılından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen kanuna göre, ödenek alanların hem gönüllü hemde herhangi bir işte çalışma mecburiyeti getirilmek isteniyor. Konuyla ilgili bir soruya cevap veren Utrecht Belediyesi Wethouder’ı (Kanun Koruyucu)  Spigt yaptığı açıklamada”  Utrecht’te ödenek alanların bu kanuna uyma mecburiyetleri olmadığını ve ödenek alanlarıda zorlamayacaklarını “açıkladı. Pvda partisinden Spigt ayrıca, bu kanun çıksa bile pratikte zor  uygulanır dedi. Yüksek Mahkeme tarafından olumsuz bulunan kanuna FNV sendikasıda karşı çıkıp eleştirilmişti. Kanunla ilgili olarak Utrecht’in aksi yönde görüş belirtmesinden sonra, “Gelir ve İş imkanları Partipasyonu ” raporuna göre, belediyeye fikri soruldu ve kanunda yer alan “ödenek karşılığı ya çalışma yada gönüllü görev yapma mecburiyetini yerine getirmeyene ödenekte kısıtlama”  cezasıda gemeenteutrechtolmayacağı ve Utrecht Belediyesinin bu uygulamaya katılmayacağıda bir açıklama ile bildirildi. Konuyla ilgili kanunun henüz yürürlüğe girmediği ve ileride parlementoda görüşüleceğide ayrıca belirtildi.

 

 

Konuyla ilgili Ons Utrecht Partisinin görüşlerini  Ufuk Dogerle’den aldık, “Ons Utrecht kesinlikle işsizlerin ve özürlülerin gönüllü olarak çalıştırmalarına karşıyız, çünkü, geçmişte ve şu anda uygulanan örneklerden görüyoruzki işverenler ve kurumlar bu uygulamayı kötüye kullanıyorlar, zaten görülen örneklerden kesinlikle istenen randıman alınmıyor aynı zamanda iş arayan ve çalışabilecek  insanlarında iş imkanlarını çalmış oluyorlar.

İşsizlere en güzel çözüm yeniden meslek kurslarına yönlendirmeleridir. Şu anda Hollandada binlerce “vacature” iş pozisyonu doldurulamıyor ya da doğu Avrupalılar dolduruyor, biz Utrechtliler olarak bu iş pozisyonlarını kısa bir meslek kursundan sonra doldurabiliriz. Hollandanın binlerce Tır ve otobüs  şöforüne, kaynakçıya, endüstri dalında çalışacak anahtarcıya, fırıncıya ve daha bunlar gibi kısa bir meslek kursundan sonra edinilecek meslekle hem işsizlerimizi işsizlikten devletimizide ödenek yükünden kurtaracak imkanlar var. Fakat dikkat edin geçmişte büyük partiler seçimlerden önce başka vaadler verdiler ve seçimden sonra başka şeyler yaptılar. Biz Ons Utrecht Partisi olarak işsizlerin iyi bir meslek kursundan sonra yeniden iş pazarına sunulmaları istiyoruz”.

Related Posts

Send this to a friend