Türkiye’de Kalan Yabancı Plakalı Araçların APK (muayne) Ne Olacak

Yabancı Plakalı Araç Muayenesi Hakkında Bilgilendirme

Emekli vatandaşlarının şimdiden kaldığı ülkelerde adlarına kayıtlı araçlarını Türkiye’ye getirerek kullanmaları için belirli bir süre verilmektedir. Bu süre, 4 yıldır. Yani, emekli vatandaşlar Türkiye’ye yerleştikten sonra araçlarını beraberlerinde getirerek bu araçları burada 4 yıl boyunca kullanabilirler.

Bu uygulama, emekli vatandaşların hem Türkiye’de geçici olarak kalırlarken araç kullanma ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar hem de emekli olduktan sonra yıllarca kullandıkları araçlarına Türkiye’de devam edebilmelerine imkân tanır.

Sonuç olarak, emekli vatandaşlarının Türkiye’deki adlarına kayıtlı araçlarını beraberlerinde getirerek 4 yıl boyunca Türkiye’de kullanabilme imkânı bulunmaktadır. Ancak süre sonunda Türk mevzuatına uygun olarak gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Türkiye’ye beraberinizde götürdüğünüz yurt dışı plakalı araçlarda 4 yıllık süre içerisinde APK/TUV işlemleri, aracın kayıtlı olduğu ülkenin kurallarına bağlıdır.

28.12.2023 Tarih Ve 32413 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2009/15481 Sayılı Karar’da Yapılan Düzenleme Şu Şekilde

Soru: Yabancı plakalı taşıtımın kayıtlı olduğu ülke mevzuatı gereğince zorunlu trafik muayenesini yaptırmam gerekiyor, bu muayeneyi Türkiye’de yaptırabilir miyim?

Cevap: Araç muayenesi, gümrük mevzuatı değil, taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin mevzuatı çerçevesinde işlemlerin yürütüldüğü bir konudur.

Türkiye’de zorunlu trafik muayenesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Yabancı plakalı araçlar, Türkiye’de muayene edilemez. Muayenenin, aracın kayıtlı olduğu ülkede yapılması gerekir.

Detaylar:

Yurt dışı muayenesi:

Muayene, aracın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili kuruluşları tarafından yapılır.

Muayene prosedürü ve gerekli belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Muayene randevusu ve ücret bilgileri için ilgili kuruluşlara başvurmanız gerekir.

Türkiye’de muayene:

Yabancı plakalı araçlar, Türkiye’de muayene istasyonlarında muayene edilemez.

Muayene için aracın tescilinin Türkiye’ye yapılması gerekir.

Tescil işlemleri için gerekli belgeler ve prosedürler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın web sitesinde yer alır.

Muayene Süresi:

Araç muayenesi süresi, aracın kayıtlı olduğu ülkeye göre değişir.

Bazı ülkelerde 2 yıl, bazılarında ise 1 yıl olarak uygulanır.

Aracınızın kayıtlı olduğu ülkenin muayene süresini ve prosedürlerini öğrenmeniz önemlidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Yurt dışında muayenesi yapılmamış bir araçla Türkiye’de trafiğe çıkmak yasaktır.

Muayenesi gecikmiş araçlara para cezası uygulanır.

Muayene sırasında aracın tüm belgelerinin hazır olması gerekir.

Öneriler:

Yurt dışına çıkmadan önce aracınızın muayenesinin geçerlilik süresini kontrol edin.

Muayene prosedürü ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için aracın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili kuruluşlarına veya Türkiye’deki konsolosluklarına başvurun.

Ek Bilgiler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: https://www.uab.gov.tr/

Karayolları Genel Müdürlüğü: https://www.kgm.gov.tr/

Gümrük Müsteşarlığı: https://ggm.ticaret.gov.tr/

28.12.2023 TARİH VE 32413 SAYILI RESMî GAZETE’DE YAYIMLANAN 2009/15481 SAYILI KARAR’DA YAPILAN DÜZENLEME
MADDE 19-

(8) 20’nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerindeki süreler

tamamlanmadan önce başvurulması kaydıyla süre bitimini müteakip aynı alt bentlerdeki süreler

yeniden verilir. Bu haktan yeniden faydalanılabilmesi için yurt dışı yerleşiklik şartının yeniden

sağlanması gerekir.

MADDE 20-(1) …

1.c) …

3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına iki yıl,

4) Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına ikamet izinleri kadar,

6) 1 ila 5 numaralı alt bentlerde belirtilen sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan; Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere bir ay süreyle geçici ithal izni verilir.

2009/15481 SAYILI KARAR’DA YAPILAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Soru: Bu düzenlemeden kimler yararlanabilir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden yurt dışından emekli olanlar ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancılar bu düzenlemeden yararlanabilir.

2. Soru: Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen kişilerin taşıtlarını yurt dışı etmesi gerekir mi?

Cevap: Hayır. Koşulları sağlayan kişilerin taşıtlarını yurt dışı etmeksizin en yakın gümrük müdürlüğüne başvuru yaparak bu düzenlemeden faydalanabilir.

3. Soru: Yurt dışından emekliyim ve Türkiye’ye adıma kayıtlı taşıt getirdim ancak süresi içerisinde taşıtımı yurt dışı edemedim, bu düzenleme kapsamında süre uzatımından yararlanabilir miyim?

Cevap: Bu düzenlemeden yararlanabilmek için başvurunun mücbir sebep ve beklenmeyen haller hariç olmak üzere geçici ithalat izin süresinin tamamlanmasından önceki son 3 ay içerisinde yapılması gerekir.

4. Soru: Bu düzenlemeden faydalanmak için gerekli koşullar nelerdir?

Cevap: Kararın 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bendinde yer alan sürelerin yeniden verilebilmesi için;

1.a) Taşıta ülkemize giriş yaptığı tarih itibarıyla, anılan Kararın 202nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bendi uyarınca süre verilmiş olması,

1. b) Gümrük idaresine yapılacak başvurunun mücbir sebep ve beklenmeyen haller saklı kalmak üzere geçici ithalat izin süresinin tamamlanmasından önceki son 3 ay içerisinde yapılması,

1. c) Bu kişilerin durumlarını belgelendirmeleri (emeklilik belgesi, ikamet tezkeresi),

1. d) Taşıtın bu kişilerin adlarına kayıtlı olması gerekir.

5. Soru: Türkiye gümrük Bölgesine girişte yurt dışından emekli olduğu halde emekli belgesini ibraz etmeyen kişiler bu düzenlemeden yararlanabilir mi?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yurt dışından emekli olduğu halde emekli belgesini ibraz etmeyen kişilerin, ülkemize taşıtla girişlerinde Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan sürenin verilmemiş olması ve taşıtın ülkemize giriş tarihinden önce emekli olduğuna dair emeklilik belgesini gümrük idaresine ibraz etmeleri durumunda bu düzenlemeden yararlanmaları mümkündür.

6. Soru: Kararın 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bendinde yer alan sürelerin tamamını kullanmadan taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan yurt dışından emekli olan kişiler bu düzenlemeden yararlanabilir mi?

Cevap: Kararın 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bendinde yer alan sürelerin tamamını kullanmadan taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan yurt dışından emekli olan kişiler, ülkemize tekrar girişlerinde kalan sürelerini tamamladıktan sonra bu düzenleme kapsamında taşıtlarına yeniden bu sürelerin verilmesi mümkündür.

Örnek:
Adına kayıtlı taşıtı ile Türkiye’ye 10.08.2024 tarihinde gelen yurt dışından emekli bir kişiye 10.08.2026 tarihine kadar 730 gün süre verilmiştir.

– Kişi 22.05.2026 tarihinde Almanya’da tescilli taşıtının trafik muayenesini yaptırmak için yurt dışına çıkmış ve 18.07.2026 tarihinde geri dönmüştür.

-İzin süre sonu olan 10.08.2026 tarihinden önce ülkemize geldiğinden dolayı emekli belgesini ibraz ederek kalan 80 günlük süresinden faydalanabilecek ve izin süre sonu tarihi 06.10.2026 olacaktır.

-Kişi, 09.09.2026 tarihinde süresini uzatmak için gümrük idaresine başvurmuş, ibraz edilen emeklilik belgesine ve başvuru tarihi itibarıyla gerekli şartları sağlamasına istinaden 05.10.2028 tarihine kadar taşıtına süre verilmiştir.

7. Soru: Yurt dışından emekli kişiler adına kayıtlı taşıtın, yurt dışında yerleşik başka bir kişi tarafından vekaleten getirilmesi hâlinde, taşıta bu düzenleme kapsamında süre verilebilir mi?

Cevap: Yurt dışından emekli kişiler adına kayıtlı taşıtın, yurt dışında yerleşik başka bir kişi tarafından vekaleten getirilmesi ve sonrasında emekli kişilerce taşıt kaydının kendileri adına yapılması için gümrük idaresine başvurmaları ile başvurduğu tarih itibarıyla 2009/15481 sayılı Kararın 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bendindeki sürelerin verilebilmesi için gerekli şartları sağlıyor olması durumunda, kalan süre verilerek Taşıt-1 kaydı emekli kişiler adına yapılır. Kalan sürelerin tamamlanmasını müteakip bu düzenlemeden yararlanarak bu sürelerin verilmesi mümkündür.

Örnek: Yurt dışında yerleşiklik şartını sağlayan bir kişi aynı zamanda yurt dışından emekli olup

10.08.2024 tarihinde uçakla ülkemize giriş yapmıştır. Ayrıca, ikamet ettiği ülkede adına kayıtlı taşıtını Türkiye’ye getirmesi için yine aynı ülkede yerleşik bir başka kişiye vekâlet vermiştir. Bu kişi taşıtla birlikte 17.08.2024 tarihinde ülkemize giriş yapmış ve taşıta 17.08.2026 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilmiştir. 31.08.2024 tarihinde; taşıt sahibi emekli kişi, taşıtı getiren kişi ile birlikte gümrük idaresine müracaat ederek taşıtın kendi adına kaydedilmesini talep etmiştir. Bu durumda, ibraz edilen emeklilik belgesine ve başvuru tarihi itibarıyla gerekli şartları sağlamasına istinaden Taşıt-1 kaydı emekli kişi adına yapılarak kişiye 716 gün süre verilecektir. Taşıtın süre sonu yine 17.08.2026 olacaktır. Sonrasında bu düzenlemeden faydalanmak üzere hak sahibi emekli kişi 17.07.2026 tarihinde izin süresinin yeniden verilmesi için gümrük idaresine müracaat etmiştir. Bu düzenlemeye istinaden yurt dışından emekli kişinin taşıtına 18.08.2026 tarihinden başlamak üzere 730 günlük süre yeniden verilir. Bu kez süre sonu 17.08.2028 olacaktır.

8. Soru: Bu düzenleme kapsamında taşıtlarına verilen süreleri tamamlanan kişilerin yeniden bu düzenlemeden faydalanması için gerekli koşullar nelerdir?

Cevap: Yurt dışından emekli kişilerin, adlarına kayıtlı aynı veya farklı taşıt ile yeniden ülkemize giriş yaptığı tarih itibarıyla yurt dışı yerleşiklik şartını sağlaması ve taşıtı ile birlikte çıkış yaptığı tarihten itibaren en az 185 gün süreyle ülkemize giriş yapmamış olması gerekir.

9. Soru: Yabancı plakalı taşıtımın kayıtlı olduğu ülke mevzuatı gereğince zorunlu trafik muayenesini yaptırmam gerekiyor, bu muayeneyi Türkiye’de yaptırabilir miyim?

Cevap: Araç muayenesine ilişkin hususlar gümrük mevzuatı kapsamı dışında olup taşıtın kayıtlı olduğu ülke mevzuatı çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi gerekir. Bununla birlikte ülkemizde zorunlu trafik muayenesine ilişkin mevzuat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindedir.

Haber: Sedat Tapan

Related Posts

Send this to a friend