Gönüllü Yaşlılık Sigortasının (AOW) Mahakeme Kararı

aow_anwYüksek İdare Mahkemesi, Türkiye’de yaşayan bir Türk kadınını emekli maaşı ile ilgili olarak açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, Hollanda’da yaptırılan gönüllü yaşlılık sigortasının (AOW) Türkiye’deki eşi de kapsadığı kararını verdi.

Yüksek İdare Mahkemesi, mahkemenin Türk kadınının haksız bulunduğu 23 Eylül 2011 tarihli kararını bozdu. Avukat Nazmi Türkkol, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren Türkiye’de ikamet eden Hollanda’dan sigortalı kişilerin yaşlılık (AOW) ve dul-yetim sigortalarının (ANW) durdurulduğunu, isteyenlerin gönüllü olarak sigorta yaptırabildiklerini kaydetti.

Müvekkilinin eşinin 1 Ocak 2000 tarihinde Türkiye’ye kesin dönüş yaptığını ve aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklik nedeniyle emekli maaşı için gönüllü sigorta yaptırdığını belirten avukat Türkkol, müvekkilini 1 Ocak 2000 tarihinden emekli maaşı için sigortalı saymayan mahkeme kararının bozulduğunu bildirdi. Nazmi Türkkol, yaptığı açıklamada, “Mahkeme, Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne göre, gönüllü sigortalılık süresinde eşin de sigortalı olduğuna karar vermiş, müvekkilimi 2000 yılından bu yana sigortalı sayılmıştır” ifadesinde bulundu.

Daha önce İdare Mahkemesi gönüllü yaptırılan AOW ve Anw sigortalarının sadece sigortayı yaptıran kişiyi kapsadığı ve eşinin bu sigortadan yararlanamayacağı kararını vermişti. Avukat Türkkol kararla ilgili olarak şunları kaydetti: “2000 yılından önce WAO ile Türkiye’ye kesin dönüş yapan bir Türk işçisinin Türkiye’deki eşi 2000 yılına kadar AOW biriktirebiliyordu. 2000 yılından itibaren AOW ve Anw’nin durdurulup, gönüllü hale getirilmesiyle eşlerin AOW birikimine son verilmişti. Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu (SVB) gönüllü sigortalılığın sadece sigortalı olan kişiyi kapsadığı, bu kişinin eşinin bu sigortadan yararlanamayacağı görüşündeydi. Zaten 2000 yılındaki değişikliğin temel amaçlarından birisi buydu. Hakları olabildiğince sınırlandırmak!. Ne var ki hesap yine yanlış çıktı. Sözleşmenin bu maddesine göre,  2000 yılından önce veya sonra, WAO ile Türkiye’ye dönmüş ve isteğe bağlı olarak AOW sigortalısı olan bir işçinin Türkiye’deki eşinin AOW biriktirmesinde, hiç bir hukuki engel yoktur. SVB’nin Türkiye’deki eşin 2000 yılından sonraki sigortalılık sürelerini yok sayması haksız bir uygulamadır.”

İsteğe bağlı da olsa, zorunlu da olsa, Hollanda mevzuatına göre sigortalılığın Türkiye’deki eşe aynı hakkı verdiği kaydedildi. Benzer şekilde haksızlığa uğrayanların haklarını alabilmeleri için ayrı dava açmaları gerektiği ifade edildi.

 

Kaynak: İnterAjans

Related Posts

Send this to a friend