Arefe Gününe Mahsus Bazı Amel ve İbadetler

ramazan-bayramı-arefesi
Kurban Bayramı’na manevi olarak da donanımlı girebilmek için Arefe Günü’nü de değerlendirebilmek büyük önem taşıyor
 
Arefe Gününe Mahsus Bazı Amel ve İbadetler:
Arefe Gününe Mahsus Bazı Amel ve İbadetler:
1- Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar ,Arefe günü sabah namazından başlayarak erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam…) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemelidir. “Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd” demelidir.
Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)
2- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının 2(iki) katı kadar sevap yazılır.” [R. Nasıhin]
“Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.” [Taberani]
“Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.” [T. Gafilin]
“Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.” [Ebuşşeyh]
“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.” [Müslim]
“Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.” [Taberani]
“Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.” [İ. Malik]
“Allah ü Teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.” [Gunye]
“Rahmet kapıları 4(dört) gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.” [İsfehani]
“Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.” [S. Ebediyye]
İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. İmani kuvvetlendiren eserler, ilmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.
3- Bugünü fırsat bilip dua etmeli! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.” [Beyheki]
4- Arefe gününü ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirmeli, insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.” [Deylemi] (Hürmet etmek, günah işlememekle olur.)
“Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.” [Taberani]
Kulağına sahip olmak, gıybet etmemek, kötü söz söylememek,malayani işlerle uğraşmamak ve HARAM OLAN çalgıları dinlememektir. Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse, bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da, haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise, yalan söylememek, dedikodu etmemek, laf taşımamak, kötü söz söylememek, hatta boş şey konuşmamak, kimseyi diliyle incitmemek demektir. Bunlara riayet eden, Arefe gününü değerlendirmiş olur.
İhlâs Suresini Okumanın Fazileti;
İhlâs suresini okumak, Kur’an-ı Kerimin 1/3(üçte birini) okumaya denktir [Buhari].
3(Üç) defa İhlas suresini okuyan, Kur’an-ı Kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.
“10(On) kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.” [İ Ahmed]
“Yatarken 100(yüz) kere İhlâs okuyan Cennete girer.” [Tirmizi]
“Sabah namazından sonra 11(onbir) kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.” [Haraiti]
“Sabah namazından sonra 12(oniki) kere İhlâs okuyan, Kur’an-ı Kerimi 4(dört) defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.” [Bezzar]
“Sabah akşam 3(üç) kere İhlâs ve Muavvizeteyni (Felak+Nas Sureleri) okumak, bela ve sıkıntılardan korur.” [Tirmizi]
“Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.” [T Kurtubi]
“İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.” [Nesai]
“Bir kimse, sefere çıkarken 11(onbir) kere İhlâs okusa, Allahü Teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.” [İ Neccar]
“Arefe günü, [Besmele ile] 1000(bin) kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.” [Ebu-ş-şeyh]
“Cuma namazından sonra, 7(yedi) kere İhlâs ve Muavvizeteyn(Felak+Nas Sureleri) okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.” [İbni Sünni]
“Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.” [İbni Abdilber]
“Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11(onbir) defa ihlâs suresini okuyan, katilini affederek ölen.” [Berika]
“Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini 100(yüz) kere okuyan müslümanın 50(elli) yıllık günahı affolur. [Beyheki]
“50(elli) defa İhlâs suresini okuyan müslümanın 50(elli) yıllık günahı affolur.” [Darimi]
“Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.” [Bezzar]
“Cuma namazından sonra 7(yedi) şer defa İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyanı, Allah bir sonraki Cumaya kadar kötülüklerden korur.” [İbni Sünni]

Related Posts

Send this to a friend